‘Atendiendo las Sexualidades diversas’ del OVJ . Entrevista a las formadoras del curso de Ana Ramírez de Ocáriz e Inma Ruiz de Lezana del Centro Sexológico EMAIZE-Sexologia Zentroa responden unas preguntas sobre la atención a la sexualidad de las personas jóvenes

Entrevista a las formadoras del curso de ‘Atendiendo las Sexualidades diversas’ del OVJ

Ana Ramírez de Ocáriz e Inma Ruiz de Lezana del Centro Sexológico EMAIZE-Sexologia Zentroa responden unas preguntas sobre la atención a la sexualidad de las personas jóvenes

Son varias ediciones en las que Emaize participa en el programa de formación del Behatoki. ¿Por qué resulta interesante este espacio formativo desde vuestro punto de vista?

Para Emaize siempre resulta especial el programa formativo del Behatoki. Además de la calidez del personal con el que trabajamos, porque el Behatoki es un punto estratégico en donde confluyen agentes que trabajan con jóvenes en muy diversos ámbitos, tanto de la educación reglada como de la no reglada.

Los agentes educativos que han formado los grupos de los cursos que hemos impartido a lo largo de estos años han sido muy ricos, diversos y en contacto directo con la juventud. Para el trabajo formativo en el ámbito de la sexualidad es muy interesante contar con este espacio tan actualizado sobre la realidad de las personas jóvenes.

¿Qué objetivos os planteáis con este curso?

En este curso nos planteamos como objetivo general facilitar que los agentes socializadores y educativos tengan herramientas y claves para atender la sexualidad de los y las jóvenes desde una perspectiva inclusiva. Queremos decir con esto que a la hora de abordar la temática sexual tenemos que integrar la diversidad de las sexualidades en nuestros programas.

Cuando decimos diversidad de las sexualidades nos referimos a que todas las identidades sexuales estén incluidas, todas las orientaciones del deseo, todas las capacidades, todos los orígenes culturales… En definitiva, que incluya a TODOS los chicos y chicas a quienes se dirige, a todas las mujeres y hombres.

¿Por qué es importante atender la sexualidad desde la diversidad?

Desde nuestra perspectiva sexológica no hay otra manera de atender la sexualidad que desde su diversidad. Cada hombre y cada mujer, cada chica o chico se va construyendo a través de momentos y experiencias sexuantes (diferenciadoras) únicas a lo largo de su vida. Son esas peculiaridades las que nos van a hacer diferentes, especiales, únicos y por eso precisamente son las que hay que atender.

Si el objetivo es poner atención en la vida sexual de los y las jóvenes a quienes nos dirigimos, deberá contemplar estos aspectos de los que hablamos. Deberá ubicarse desde la diversidad, hablar de sexualidades diferentes y atender esta diversidad como un tesoro, como un aspecto enriquecedor de los grupos y de las personas. La diferencia nos alimenta, nos ayuda a crecer. Y este es un mensaje que debemos compartir con las personas jóvenes, de tal manera que ellos acepten su singularidad y respeten y compartan la de los demás.

¿Cómo podemos hacerlo?

A lo largo del proceso formativo se van identificando las claves para el trabajo en la atención a las sexualidades. Siempre conviene comenzar por el repaso de las propias actitudes hacia lo sexual para explicitar ese curriculum oculto que cada cual lleva, producto de la educación y de las vivencias personales y que es interesante que identifiquemos.

Invitamos a los agentes educativos a que se erijan en referente cercano para con los y las jóvenes, de tal manera que, desde una actitud de comprensividad, puedan ayudarles conocerse y entenderse mejor, así mismos y a los demás. Cada uno desde su singularidad.

También creemos que para abordar la atención a las sexualidades no basta con tener buenas intenciones. Se necesita un marco teórico que dé sustento a nuestras intervenciones y creemos que éste es el de la sexología sustantiva. Bajo nuestro punto de vista, éste es el referente -junto con unos criterios pedagógicos y metodológicos adecuados- que mejor contribuye a la calidad de nuestras intervenciones.

El tener en cuenta la rica diversidad de las personas a quienes nos dirijamos y sus necesidades y demandas, el conocer la realidad de cada grupo,…, nos aporta aún más claves sobre qué recursos y herramientas utilizar.

En definitiva, solamente con una clave maestra bastaría para manejarse en la atención a las sexualidades: colocarse en el referente de la diversidad, integrar en lo cotidiano este aspecto para tratar a cada chico o chica como ser único, con sus propias peculiaridades para -a partir de ahí- actuar con coherencia.

¿Con qué facilidades y dificultades nos podemos encontrar?

La realidad siempre va por delante y en este sentido, la riqueza del momento actual con respecto a las sexualidades es inmensa: hay mayor explicitación de las variadas formas de ser hombre o mujer, las diferentes formas de desear, las diversas capacidades y cuerpos ajenos a estereotipos sociales de belleza,…

Lo diverso, lo diferente,… nos suele causar cierto desconcierto. Lo diverso nos diferencia y la diferencia provoca curiosidad, pero también miedo. Si partimos de una mínima seguridad y autoestima, de una actitud de apertura hacia lo nuevo, lo diferente siempre será enriquecedor.

EMAIZE Sexologia Zentroko Ana Ramírez de Ocárizek eta Inma Ruiz de Lezanak gazteen sexualitatearen arretari buruzko galdera batzuri erantzungo diete

Emaizek Behatokiaren prestakuntza-programaren hainbat ediziotan parte hartu du. Zergatik da interesgarria prestakuntza-gune hau, zuen ikuspuntutik?

Emaizerentzat beti da berezia Behatokiaren prestakuntza-programa. Lankide abegitsuez aparte, gazteekin oso alderdi desberdinetatik lan egiten duten eragileak biltzen dira Behatokian: hezkuntza arautukoak, hezkuntza ez arautukoak…

Urteotan egin ditugun ikastaroetako taldeak osatu dituzten hezkuntza-eragileak oso aberasgarriak eta anitzak izan dira, gazteekin harreman zuzena dutenak. Sexualitatearen arloko prestakuntza-lanerako, oso interesgarria da gazteen errealitatean horren egunean dagoen gune hori izatea.

Zeintzuk dira buruan dituzuen helburuak ikastaro honetarako?

Ikastaro honetan helburu nagusi hau dugu: eragile sozializatzaile eta hezitzaileek gazteen sexualitateari arreta emateko tresnak izatea, ikuspuntu inklusibotik. Horrekin esan nahi dugu, sexuaren arloa lantzeko garaian, sexualitateen aniztasuna sartu behar dugula geure programetan.

Sexualitateen aniztasunez ari garenean, zera adierazi nahi dugu: sexu-identitate guztiak, desioaren orientazio guztiak, gaitasun guztiak, jatorri kultural guztiak eta abar barne hartuta egotea… Azken batean, hartzaileak izango diren gazte GUZTIAK barne hartuta egotea, gizon nahiz emakume.

Zergatik da garrantzitsua sexualitateari arreta ematea, aniztasunaren ikuspuntutik?

Gure ikuspuntu sexologikotik, ez dago sexualitatea ulertzerik, aniztasunetik ez bada. Gizon eta emakume bakoitzak, neska edo mutil bakoitzak, bere burua eraikitzen du, une eta esperientzia sexuatzaile (bereizle) bakarren bitartez, bizitza osoan barrena. Berezitasun horiek egingo gaituzte desberdin, berezi, bakar, eta hain zuzen horregatik eman behar zaie arreta.

Helburua hartzaileak izango diren gazteen sexu-bizitzan arreta jartzea baldin bada, mintzagai ditugun alderdi horiek guztioriek hartu beharko dira barne. Aniztasunetik abiatu beharko da, sexualitate desberdinei buruz hitz egin beharko dugu, eta aniztasun horri altxor gisa arreta eman, taldeen eta pertsonen alderdi aberasgarri den aldetik. Desberdintasunak elikatu egiten gaitu, hazten laguntzen digu. Eta mezu hori da, hain zuzen ere, gazteekin elkarbanatu behar duguna, euren berezitasuna onartu eta besteena errespeta eta elkarbana dezaten.

Nola egin dezakegu?

Prestakuntza-prozesuan barrena, sexualitatearen arretarako gakoak antzemanez joaten dira. Komenigarria izaten da beti lehenik eta behin arlo sexualean norberak dituen jarreren errepasoa egitea, norberak, heziketa eta bizipen pertsonalak direla-eta duen ezkutuko curriculum hori agerian uzteko, hori identifikatzea interesgarria da eta.

Gonbita egiten diegu hezkuntzaren arloko eragileei gazteekiko gertuko erreferente izan daitezen, ulerkortasunetik, gazteek euren buruak eta besteak hobeto ezagutu eta uler ditzaten. Bakoitza bere berezitasunetik.

Era berean, uste dugu sexualitateen arreta lantzeko garaian, ez dela nahikoa asmo onak izatea. Beharrezkoa da gure esku-hartzeei funtsa emango dien esparru teorikoa izatea, eta, gure ustez, sexologia sustantiboaren esparrua da hori. Gure ikuspuntutik, hori da gure esku-hartzeen kalitatean eraginik onena duen erreferentea —beste irizpide pedagogiko eta metodologiko egoki batzuekin batera—.

Gure hartzaileen aberastasun handia aintzat hartzea eta euren premiak, eskariak eta errealitateak ezagutzeak erabili beharreko baliabideei eta tresnei buruzko argibide gehiago ematen dizkigu.

Azken batean, gako bakarra izanda baino ezin izango diegu arreta eman sexualitateei: aniztasunaren erreferentean kokatzea; alderdi hori egunerokotasunean txertatzea, mutil edo neska bakoitza izaki bakar gisa tratatzeko, berezitasun eta guzti; eta, hortik abiatuta, koherentziaz jardutea.

Zein erraztasun eta zein zailtasun aurki ditzakegu?

Errealitatea beti doa aurretik, eta, horren haritik, sexualitateei dagokienez, egun bizi dugun egoeraren aberastasuna itzela da: hein handiagoan azaleratzen dira gizon edo emakume izateko modu anitzak, desiratzeko modu desberdinak, gaitasun anitzak eta edertasunaren estereotipo sozialetatik urrun dauden gorputzak…

Anitza denak, desberdina denak nolabait asaldatu egiten gaitu. Anitza denak, desberdina denak jakin-mina pizten digu, baina baita beldurra ere. Gutxieneko segurtasunetik eta autoestimutik, gauza berrien eta desberdinen aurrean jarrera irekia izatetik abiatzen bagara, bidea beti izango da aberasgarri

Deja un comentario