Sexu-hezkuntza

Kalitatezko sexu-hezkuntza bideratu nahi duten ikastetxe, aisialdiko elkarte eta bestelako erakundeei zuzendua.

Hezkuntzaren ikuspegi integralaren aldeko apustua egiten dugu, pertsonan eta sexualitatearen alderdi positiboetan oinarrituta.
Ikastetxe eta ikastalde ororen ezaugarri eta beharretara egokitzen gara.
AURREZ AURRE ETA ONLINE.

Sexuen heziketa, aldez edo moldez
Emaizen sexu-hezkuntzako zerbitzu integrala eskaintzen dugu, saio telematiko zein aurrez aurrekoen bidez ikastetxeei, aisialdiko elkarteei eta sexualitatean kalitatezko prestakuntza jaso nahi duten beste erakunde batzuei zuzendua.
Pertsona bera eta sexualitatearen alderdi positibo guztiak ardatz dituen hezkuntza-ikuspegia defendatzen dugu. Neurrira egien ditugu gazteentzako sexuen heziketako programak, betiere talde eta ikastetxe bakoitzaren ezaugarri eta beharretara egokitzeko ahalegina egiten baitugu

Nora zuzentzen diogu gure sexu-hezkuntza?

Gure sexu-hezkuntzako gainerako programak zuzenean adin nagusiko haurrei zuzenduta daude; alabaina, prestakuntza hori hezkuntza-eragileei (eskola eta familiei) zuzenduta dago, oso garrantzitsua baita haurren sexualitatearen hezkuntzan.

Helburuak:

 • Sexualitatearekiko jarrerei buruz hausnartzea.
 • Hezkuntza-baliabideak ematea haurrei sexu-estereotiporik gabeko hazkundean laguntzeko.
 • Autoestimua eta norberaren gorputzarekiko, intimitatearekiko eta sexualitatearekiko jarrera positiboak sustatzea.

Edukiak:

 • Sexualitatea, eta sexualitatea artatzearen garrantzia.
 • Sexualitatearekiko jarrerak, eta sexuen heziketan duten eragina.
 • Sexuen heziketa egokia bideratzeko gakoak.
 • Sexu-identitatea, arauz kanpoko genero-jokabideak, eta sexu-estereotipoak.
 • Autoezagutza eta autoestimua.

Helburuak:

 • Nesken eta mutilen gorputz-aniztasuna eta izateko moduak ezagutzea eta onartzea.
 • Genero-estereotipoak kolokan jartzea.
 • Gorputza zaindu eta onartzeko jarrera transmititzea, ohitura osasungarriak eta sentimendu positiboak sustatuz.

Edukiak:

 • Gorputzaren integrazioa eta zaintza.
 • Norberaren eta gainerakoen gorputza errespetatzea.
 • Sexu-identitatea: Zer da gizon izatea eta zer emakume izatea?
 • Genero-rolen hausnarketa eta kritika.
 • Sexu-aniztasuna: neska eta mutil izateko modu anitzak.

Helburuak:

 • Gorputzaren funtzionamendua eta aldaketak ezagutzea eta onartzea.
 • Gorputz-aniztasunarekiko errespetua sustatzea, edertasun-ereduak zalantzan jarrita.
 • Aniztasun erotikoarekiko (gustuak, nahiak, berezitasunak, etab.). errespetua sustatzea.
 • Tratu oneko harremanak espazio analogiko eta digitaletan.
 • Eredu pornografikoari buruzko hausnarketa kritikoa sustatzea.

Edukiak:

 • Aldaketak eta bizipenak pubertaroan eta nerabezaroan.
 • Norberaren eta gainerakoen gorputza errespetatzea. Autoestimua eta edertasun-ereduak.
 • Identitatea, desira erotikoaren orientazio sexuala eta genero-rolak.
 • Maitasun erromantikoaren mitoak.
 • Sexu-sentimenduak: desira, erakarpena, maitemintzea eta maitasuna.
 • Lehen bikote-harremanak.
 • Pornografiari buruzko hausnarketa kritikoa.
 • Gailuak, aplikazioak eta sareak.

Helburuak:

 • Beste kultura batzuetako estereotipo sexualen azterketa kritikoa egitea.
 • Hausnartzea, bai itxaropen erotiko eta afektiboei buruz, bai eta desira eta betebeharrei buruz ere.
 • Sare sozialetan errespetuz egotea.
 • Teknologia digitalaren erabilera desegokiaren arriskuei buruz kontzientziatzea.
 • Tratu oneko harremanak espazio analogiko eta digitaletan.

Edukiak:

 • Sexu- eta genero-estereotipoak beste kultura batzuetan.
 • Egungo eredu erotikoa: mitoak eta errealitateak.
 • Kontsentsua praktika erotiko partekatuetan.
 • Maitasun erromantikoaren mitoak eta maitasun onen eraikuntza.
 • Bikote-gatazkak konpontzeko gakoak.
 • Teknologia digitalaren erabilera arduratsua.
 • Plazer erotikoaren anatomia eta fisiologia. Erantzukizuna erotikan.

Helburuak:

 • Sexualitateari buruzko ezagutzak garatzea, norberaren gaitasunei eta interesei egokituta.
 • Autoestimua eta norberaren gorputzarekiko, intimitatearekiko eta sexualitatearekiko jarrera positiboak sustatzea. Tratu oneko harremanak espazio analogiko eta digitaletan.
 • Pertsonen arteko komunikazio-trebetasunak ikastea.
 • Arrisku-egoerak identifikatzen eta horiei aurre egiten ikastea.
 • Teknologia digitalaren erabilera egokia sustatzea.

Edukiak:

 • Gorputzaren autoezagutza. Norberaren eta gainerakoen gorputza errespetatzea.
 • Sexu-aniztasuna: neska eta mutil izateko modu anitzak.
 • Emozioak ezagutzea eta kudeatzea.
 • Plazer erotikoaren anatomia eta fisiologia. Erantzukizuna erotikan.
 • Bikote-harremanak.
 • Sexu-abusuko egoerak eta horiei aurre egiteko tresnak identifikatzea.
 • Gailuak, aplikazioak eta sareak egoki erabiltzeko gakoak.

Jorratzen ditugun gaiak

Sexu-aniztasunaren balioa sustatzera bideratutako programa, bai eta haur eta emakume eta gizon izateko modu desberdinak sustatzera ere, transexualitatea barne.

Programa honen helburua haurtzaroko eta nerabezaroko sexu-abusua prebenitzea da, autoezagutzatik eta emozioen kudeaketatik abiatuta.

Neska eta mutilen arteko ekitatea sustatzeko asmoz diseinatutako programa, betiere norberaren bizipen eta berezitasunetatik abiatuta, eta genero-estereotipoak gaindituta.

Programa honen xedea autoezagutza eta norberaren maitasuna, ongizatea eta norberaren zaintzarekiko erantzukizuna hobeto bizitzen laguntzea da.

Pornografiarekin lotutako estereotipoak eta faltsukeriak desmuntatzeko programa, betiere hausnarketa kritiko batetik abiatuta.

Komunikazioa, enpatia eta asertibitatea sustatzeko programa, horretatik abiatuta jardunbide erotiko errespetagarri eta asebetegarriak lortzeko.

Programaren xedea da genitalen kontaktu bidezko infekzioak (sexu-transmisiozko infekzioak edo sexu-transmisiozko infekzioak ere esaten zaie) eta planifikatu gabeko haurdunaldiak prebenitzea, hartara jardunbide erotikoetan erantzukizun-maila handiagoa lortzeko.

Bikote gazteen artean jarrera bortitzak eta kontrolekoak prebenitzeko prestakuntza, autoezagutzatik eta patriarkatuaren kritikatik abiatuta.

Programa honen xedea maitasun erromantikoaren mitoak kolokan jartzea eta maitasun-eredu egoki eta osasuntsuei buruzko hausnarketa sustatzea dira.

Gazteak teknologia digitalaren erabilera egokian hezteko programa, teknologia horren alde onak aprobetxatuz eta txarrak minimizatuz (sextinga, groominga, etab.).

Gure lana

Zer eskaintzen diegu ikasleei?

01

Sexuen heziketa

 • Prestakuntza-saioak
 • Saio osagarriak (Ziklo menstruala, Maskulinitateak)
 • Etengabeko prestakuntza urtean zehar

02

Ni sexuala, ni digitala

 • Prestakuntza-saioak

03

Aholkularitza pertsonalizatua

Zer eskaintzen diegu hezitzaileei?

01

Irakasleei zuzenduriko prestakuntza

 • Oinarrizko prestakuntza sexuen heziketaren alorrean
 • Prestakuntza-saio monografikoak

02

Familiei zuzenduriko prestakuntza

 • Kalitatezko sexu-hezkuntza familia barruan: zenbait gako
 • Prestakuntza-saio monografikoak

03

Aholkularitza pertsonalizatua

Bizkaiko eta Arabako zentro batzuetan Mundu Berriak-ekin lankidetzan eskaintzen ditugu gure programak

Modalitateak

Aurrez aurre

Modu telematikoan

Gehiago jakin nahi baduzu gure lan egiteko moduaz, zalantzaren bat kontsultatu nahi badiguzu, terapiarik egin nahi baduzu gurekin, edo interesik baduzu gure prestakuntza programen inguruan, ez ezazu gehiago itxaron. Zuri laguntzeko gaude.

Ezagutu itzazu gure zerbitzuak.

Prestakuntza sexualitateen alorrean

Sexualitateak lantzeko tresnak behar eta nahi dituzten gizarte-eragileei zuzendua.
+ Prestakuntza

Sexu-aholkularitza

Egoera jakin batzuei aurre egiteko orduan zalantza pertsonal edo profesionalak dituztenei zuzendua.
+ Aholkularitza

Sexu- eta bikote-terapia

Sexuaren edo bikote-harremanen alorretan zailtasun jakin batzuei aurre egiteko laguntza behar duten banakako zein bikoteei zuzendua.
+ Terapia

Esku-hartze sozio-komunitarioa

Sexualitateak eta sexu-aniztasunaren aberastasuna ikusarazi nahi dituzten erakundeei zuzendua.
+ Esku-hartze sozio-komunitarioa

Komunitatearentzako zerbitzuak

Gizarte-hobekuntzari egiten diogun ekarpen altruista.
+ Komunitatearentzako zerbitzuak