Legezko oharra

WEBGUNEAREN
TITULARRA

Informazioaren
Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan xedatutako informazio-betebeharra betez, honako datu hauek adierazten ditugu:

Webgunearen enpresa titularra:EMAIZE SEXOLOGIA ZENTROA, SM

IFK:B01330208

Helbidea:BUENO MONREAL KALEA 1, BEHEA – 01001 – GASTEIZ (ARABA) Arabako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago (liburukia: 1021; liburua-sekzioa: 8; folioa: 209; orri zenbakia: VI – 8508; lehen inskripzioaren data: 2002ko urtarrilaren 2a).

Telefonoa:945265896
e-posta: emaize@emaize.com

XEDEA

Arduradunak erabiltzaileen esku jartzen du dokumentu hau, hartara Informazio-gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean zein datu-babesaren arloan indarrean dauden araudietan xedatutakoa betetzeko asmoz, bai eta webgunearen erabiltzaile guztiei horren erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko ere.
Webgune honetara sartzen den pertsona orok erabiltzaile izaera onartzen du, eta bere gain hartzen du hemen xedatutako baldintza guztiak eta beste edozein lege-xedapen aplikagarri ere zorrotz betetzeko konpromisoa.
Arduradunak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, erabiltzaileei aurrez horren berri eman edo jakinarazi beharrik gabe, nahikoa izango delarik arduradunaren webgunean argitaratze hutsa.

ERANTZUKIZUNA
Arduradunak ez du inolako erantzukizunik izango bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorrita, baldin eta informazio hori hirugarren arrotzen batek manipulatu edo sartu badu.

IP HELBIDEAK

Webguneko zerbitzariek automatikoki hauteman ahal izango dituzte erabiltzaileak erabilitako IP helbidea eta domeinu-izena.
IP helbidea ordenagailu jakin bati Internetera konektatzean automatikoki esleitzen zaion zenbakia da.Informazio guzti hori zerbitzariaren jarduera-fitxategi batean erregistratuko da; horrek, aurrerago datuak prozesatu ahal izatea ahalbidetuko du, neurketa soilik estatistikoen bitartez, zeinen bidez datu hauek jakin ahal izango diren, beste batzuen artean: webgune eta,web-zerbitzarietara egindako bisita kopurua, bisiten hurrenkera, sarbide puntua, etab.

ESTEKEI BURUZKO POLITIKA

Baliteke webgune honek erabiltzailea beste webgune batzuetara berbideratzea.Arduradunak ez duenez aukerarik beste webgune horietako edukiak kontrolatzeko, ez du bere gain hartzen horien gaineko erantzukizunik batere.Nolanahi ere, arduradunak adierazten du: berehala erretiratuko lituzkeela nazioko edo nazioarteko legeriaren, moralaren edo ordena publikoaren aurka joko luketen edukiak oro; berehala erretiratuko lituzkeela, baita, webgune horretara berbideratuko luketen estekak; eta agintari eskudunei edukien berri jakinaraziko liekeela.
Arduradunak ez du inolako erantzukizunik hartuko foro, txat, blog, iruzkin, sare sozial edota arduradunaren web-gunean modu independentean hirugarren bati edukiak publikatzeko aukera ematen dion beste edozein mediotan metatutako informazio eta edukien gainean.Hala ere, eta Informazio-gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko Legearen (IGMEZL) 11. eta 16. artikuluetan xedatua betetzearren, arduraduna erabiltzaile guztien, agintarien eta segurtasun-indarren esanetara jartzen da estatuko legeriari, nazioarteko legeriari, hirugarrenen eskubideei edo moralari eta ordena publikoari eragin diezaioketen edo hautsi dezaketen eduki guztiak blokeatzeko edo, hala balegokio, kentzeko, eta baita horretarako eskumena duten agintariei gertaeraren berri emateko ere.Erabiltzaileak uste badu webgunean badagoela halako edukirik, berehala webgunearen administratzaileari jakinarazteko eskatzen zaio, arren.
Webgune hau berrikusi eta probatu egin da, behar bezala funtziona dezan.Berez, webgunearen funtzionamendu egokia berma daiteke urteko 365 egunetan eta eguneko 24 orduetan.Hala ere, arduradunak ezin du baztertu webgunean sartzea eragotziko luketen programazio-errorerik egotea, edo ezinbesteko arrazoiak gertatzea (hondamendi naturalak, grebak edo antzeko egoerak).

DATUEN BABESA

Arduraduna erabat konprometituta dago datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudia betetzearekin, orobat bi lege-testu hauek ezarri duten araudi-esparruan: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoaren arabera ezarritako arau-esparru berriaren testuinguruan (aurrerantzean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra, DBEO), eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (aurrerantzean DPBEDBLO).
Era berean, arduradunak jakinarazten dizu Informazio-gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoa betetzen duela, eta zure datuak merkataritza-helburuekin tratatzeko baimena eskatuko dizula, hala behar denean.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA
Webgunea arduradunaren jabetzakoa da –barne hartuta programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako behar diren gainerako elementuak, diseinuak, logotipoak, testua eta/edo grafikoak–, edo, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du.
Jabetza intelektual eta industrialaren araudiak behar bezala babesten ditu webguneko eduki guztiak.
Edozein helburutarako dela ere, eduki horiek osorik edo zati batean erreproduzitzeko, ustiatzeko, zabaltzeko edota merkaturatzeko, edozein delarik ere hori egitearen helburua, arduradunaren idatzizko baimena izan beharko da aldez aurretik.Arduradunak aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen urraketa larritzat joko da.
Emailearenak ez diren eta webgunean ager daitezkeen diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak horietako bakoitzaren jabeenak dira, eta haiek izango dira erantzule, horien inguruan sor daitekeen gorabehera ororen aurrean.Nolanahi ere, arduradunak jabe horien berariazko eta aurretiazko baimena dute.
Arduradunak berariaz baimentzen du hirugarrenek webgunearen eduki zehatzetara zuzenean berbideratu ahal izatea; nolanahi ere, arduradunaren webgunearen orri nagusira berbideratu beharko dute.
Arduradunak dagozkien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak aitortzen dizkie eduki horien titularrei, baina webgunean horiek aipatze hutsak ez dakar berekin arduradunaren inolako eskubiderik ez erantzukizunik ere haien gainean, ezta haiek babestu, diruz lagundu edo gomendatu beharrik ere.
Diseinu-softwareak horretarako aukera ematen duen irudi guztietan egileari zein lizentziari dagozkien erreferentziak txertatu dira.
Jabetza intelektual edo industrialaren eskubideen ustezko urratzeari edo webguneko edozein edukiri buruzko oharrak egiteko, posta arruntez edo elektronikoaz egin dezakezu, goiburuan adierazitako helbideetara idatzita.

SSL
Arduradunak SSL («Secure Sockets Layer») ziurtagiri bat kontratatu du bere webgunerako.
SSL ziurtagiriek webgune batean erabil daitekeen informazio pertsonal eta konfidentzial guztia babesteko aukera ematen dute, edozein delarik transmititzen ari den informazioa, esaterako webguneko edozein kontaktu-formulariotatik zerbitzariraino, edo albiste-buletinak sinatzeko zein eremu babestuetara sartzeko asmoz idatzi beharreko datuak, etab.