Pribatutasun Politika

Webgunearen helbidea kolore berdez agertuko da, web-zerbitzari batetik erabiltzailearen nabigatzailera konexio seguruak egin ahal izatea ahalbidetzen duen “https” aktibatuko delarik.EMAIZE SEXOLOGIA ZENTROA, SMk erabiltzaileen eta bezeroen datu pertsonalak tratatzeko eta babesteko politikari buruzko informazioa jakinarazi nahi die webgunearen erabiltzaileei.

Eta bermatzen du oso-osorik betetzen direla uneoro informazio-gizarteko datuak eta zerbitzuak babesteko araudian xedatutako betebeharrak:2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO); 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (DPBEDBLO); eta 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio-gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa.

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

EMAIZE SEXOLOGIA ZENTROA, SM

IFK:B01330208

Helbidea:BUENO MONREAL KALEA 1, BEHEA – 01001 – GASTEIZ (ARABA)

Arabako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago (liburukia: 1021; liburua-sekzioa: 8; folioa: 209; orri zenbakia: VI – 8508; lehen inskripzioaren data: 2002ko urtarrilaren 2a).

Telefonoa:945265896

e-posta: emaize@emaize.com

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIA

EMAIZE SEXOLOGIA ZENTROA, SM enpresak Datuak Babesteko ordezkari bat izendatu du, Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (EB) 37.1.a artikuluaren arabera.Hauxe da harremanetarako helbide elektronikoa: dpd@emaize.com

DATUEN TRATAMENDUAREN HELBURUAK

Erabiltzaileak emandako datuak helburu hauetarako erabiltzen dira:

Tratamenduaren helburua

Tratamendurako oinarri juridikoa

Formularioaren bidez planteatutako kontsultak kudeatzea.

Sozietatearen interes legitimoa, webgunearen bidez egindako informazio-eskaerei erantzuteko.

Webguneko formularioen bidez datuak biltzeko unean berariaz emandako baimena.

Buletinak, merkataritza-komunikazioak eta promozioen berri helaraztea.

Webguneko formularioen bidez datuak biltzeko unean berariaz emandako baimena.

Webgunearen gorabeherak eta mantentze-lanak kudeatzea.

Sozietatearen interes legitimoa.

 

DATUAK KONTSERBATZEKO EPEA

Tratamenduaren helburua

Tratamendurako oinarri juridikoa

Formularioaren bidez planteatutako kontsultak kudeatzea.

Zure eskaerari erantzuteko behar beste denboran tratatuko ditugu zure datuak.

Buletinak, merkataritza-komunikazioak eta promozioen berri helaraztea.

Baja ematen duzun arte tratatuko ditugu zure datuak.

Webgunearen gorabeherak eta mantentze-lanak kudeatzea.

Aplikatu beharreko legezko preskripzio-epeak betetzeko behar den denboran tratatuko ditugu zure datuak.

 

DATUEN HARTZAILEAK

Pribatutasun-politika honetan adierazitako helburuak betetzeko, zure datu pertsonaletara sarbidea izan behar dugu eskaintzen dizkizugun zerbitzuetan laguntza ematen diguten hirugarrenentzat (tratamendu-eragileak).

Arduradunarentzako kontratu bat gauzatzeko edo zerbitzu bat emateko, tratamendu-eragileak arduradunen jarraibideei jarraituko diete uneoro, eta segurtasun-maila berberak ziurtatuko dituzte.

ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK

Eskubide hauek ditu erabiltzaileak:

·         Tratatzen ari diren bere datu pertsonalak eskuratzea eskatzeko eskubidea, eta informazio hori idatziz eta berak eskatutako bitarteko bidez jasotzekoa.

·         Datu pertsonal okerrak zuzentzeko eskatzeko eskubidea edo, hala dagokionean, datuak ezabatzea eskatzekoa, besteak beste, datuak jasotzea eragin zuen helbururako dagoeneko beharrezkoak ez direnean.

·         Datuen tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.

·         Bere datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea, hala dagokionean; kasu horretan, bere datuak tratatzeari utziko zaio, arrazoi legitimoei erantzun beharrean izan ezik.

·         Datu pertsonalak transferitzeko eskubidea, tratamendua adostasunean oinarritua bada, eta bitarteko automatizatuen bidez egina. Datuak modu egituratuan emango dira, erabilera komunarekin eta irakurketa mekanikoarekin.

·         Adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea. .

·         Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamatzeko eskubidea.

Erabiltzaileak goian adierazitako eskubideak baliatu ahalko ditu, dpd@emaize.com helbidera mezu bat bidalita, bere nortasuna NANaren edo dokumentu baliokidearen kopia eskaneatuaren bidez egiaztatuz, eta baliatu nahi duen eskubidea zehaztuz.

DATUEN JATORRIA

Datu pertsonalak interesdunak berak emango ditu, bere borondatez.  Erregistro-prozesuetan edo erabiltzaileari emandako formularioetan egin daitezkeen galderak erantzun ez edo datuak ematen ez badira, baliteke zerbitzu jakin batzuk ezin jaso izatea, datu pertsonalak guztiz beharrezkoak baitira zerbitzu horiek eskaintzeko. Kasu horretan, arduradunak datu pertsonal horiek zerbitzua eman ahal izateko ezinbestekoak direla jakinaraziko du.

Arduradunak zure datu pertsonalen konfidentzialtasuna ziurtatzen dizu eta horien segurtasuna bermatzen, eta datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko beharrezko neurriak hartuko ditu.

INTERESATUAK EMANDAKO INFORMAZIOA

18 urtetik beherakoek ezin dituzte datu pertsonalak laga, gurasoen eta/edo legezko tutoreen baimenik gabe.

Erabiltzaileek, harremanetarako formularioetan edo deskargatzeko formularioetan beren datuak sartuta, berariaz, askatasun osoz eta zalantzarik gabe onartzen dute beren datuak beharrezkoak direla arduradunak eskaerari erantzuteko, gainerako eremuetan datuak sartzea borondatezkoa delarik.

Erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta bere gain hartzen du datu horien edozein aldaketaren berri emateko ardura.

Webgunearen bidez eskatutako datu guztiak beharrezkoak dira erabiltzaileari zerbitzu optimoa emateko.Datu guztiak ematen ez badira, ezin izango da bermatu arduradunak ematen dituen informazioa zein zerbitzuak haren beharretara erabat egokitzen direnik.

SEGURTASUN-NEURRIAK

Datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden araudietan xedatutakoarekin bat etorriz, arduraduna DBEO eta DPBEDBLO araudietako xedapen guztiak betetzen ari da, bere ardurapeko datu pertsonalak tratatzeko. Horiek modu zilegi, leial eta gardenean tratatzen dira interesdunari dagokionez, eta tratamenduaren helburuari dagokionez egokiak izateaz gain, beharrezkoa denera mugatuak dira soilik.

Arduradunak bermatzen du DBEOk eta DPBEDBLOk ezarritako segurtasun-neurriak aplikatu ahal izateko politika tekniko eta antolakuntzakoak ezarri dituela, Erabiltzaileen eskubide eta askatasunak babeste aldera, eta politika horiek baliatu ahal izateko informazio egokia jakinarazi diela erabiltzaileei.

SEGURTASUN-ARRAKALAK

Arduradunak webgune hau erabiltzen duen datu-baseari eragiten dion edo gure hirugarrenen edozein zerbitzuri eragiten dion segurtasun-arrakala ororen berri emango die pertsona guztiei, eragina jasan dezaketen datuei eta agintariei, arrakala hauteman eta hurrengo 72 orduen barruan.

LEGERIA ETA JURISDIKZIO APLIKAGARRIA

Espainiako legeria aplikatuko da webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten gatazka edo desadostasunak konpontzeko, eta horren mende jartzen dira alderdiak berariaz. Horren mende geratuko dira bi aldeak, eta Arabako epaitegi eta auzitegiek eskumena izango dute arazo horiek ebazteko.